Zyrtarët e lartë të ndërmarrjës

 
  • Besim BARALIU - Kryeshef Ekzekutiv
  • Ajshe CIKAQI - Këshilltare e përgjithshme / Sekretare e Ndërmarrjës
  • Ibrahim BAJRAKTARI - Zyrtar kryesor financiar dhe i thesarit
  • Ymridin SYLEJMANI - Zyrtar i auditimit të brendshëm