Sondazh 2018

  • Sondazhet për hulumtim të opinionit për kënaqshmërinë e shërbimeve të konsumatorëve të K.R.U "Hidroregjioni Jugor" Sh.A. mund t´i shkarkoni ose lexoni më poshtë.

  • Sondazh për konsumatorë 2018