Infrastruktura

Skema e furnizimit me ujë të pijshëm në qytetin e Prizrenit