Plani i redukimeve të ujit për muajin Qershor - Shtator, 2017

 

K.R.U "Hidroregjioni Jugor" Sh.A këshillon konsumatorët për shfrytëzimin sa më racional të ujit të pijshëm. Klikoni tabelën e mëposhtme për shfaqje të plotë.

 

foto 2

 

Vërejtje: Nga data 25.04.2014 shumë nga redukimet janë eleminuar për shkak të rritjes së së kapaciteteve të burimeve të ujit.