prokurimi

Njoftim për dhënje të kontratës

 

Referenca Titulli Data e Publikimit Data e Nënshkrimit
hj-13-036-121   Furnizim me pjesë elektrike 16.01.2014 30.01.2014
hj-14-001-136   Furnizim me pjesë jakne 15.01.2014 24.01.2014
hj-14-003-536   Izolim i Rezervuarit 06.02.2014 13.02.2014
hj-13-029-521   Hapja e puseve dhe dy galerive 05.11.2013 18.11.2013