prokurimi

Njoftim anulimin e aktivitetit të prokurimit

 

Referenca Titulli Data e Publikimit Afati i Fundit
hj-13-001-121   Furnizim me karburante 11.03.2013