Menaxhmenti i kompanisë

 
 • Lulzim PAÇARIZI - Menaxher i departamentit teknik
 • Aranit UKIMERI - Menaxher i projekteve, këshilltar i KE për elektroteknikë
 • Zenel ZENELAJ - Menaxher i projekteve, këshilltar i KE për ndërtimtari
 • Hysni AHMETI - Menaxher rajonal për konsumatorë
 • Fadil BERISHA - Zyrtar për raportim dhe plan biznes
 • Xhihanmert KAQAMAKU - Kryesues i zyrës së prokurimit publik
 • Lumni SALLAHU - Udhëheqës për planifikim dhe zhvillim
 • Shefkat HALIMI - Udhëheqës i njësisë - Prizren
 • Ismet KURTISHAJ - Udhëheqës i njësisë - Suharekë
 • Njazi BYTYÇI - Udhëheqës i njësisë - Malishevë
 • Qakigji Tershnjaku - UD - Dragash