View Larger Map

Kontakti

Adresa: Rruga "Wesley Clark" p.n. 20000, Prizren - Republika e Kosovës

Qendra e thirrjeve:

+381 (0) 29 222 631

Tel / Fax:

+381 (0) 29 244 150

Email:

konsumatori@hidroregjioni-jugor.com