Forma e ankesës

  • Konsumatori mund ta shkarkojë, plotësojë formën e ankesës / kërkesës dhe ta sjellë në Kompaninë tonë në shërbimin përkatës. Formën mund ta shkarkoni më poshtë.

     

  • Forma e ankesës / Kërkesës

 

Forma skematike e procedimit të ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve është dhënë më poshtë.

forma e ankesave